ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ROTAVATOR (ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗ) ΗR-30 & ΤΗ

ROTAVATOR ΗR-30 & ΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: HR-332


04-003-00024


Τιμή : €10.00