ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ / ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

Κωδικός : 4334916/??????
Barcode : 02-001-00121

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ FIAT 450-480-500-540-640-780-1000

€30,00
Κωδικός : 899663M91
Barcode : 02-003-00046 02-003-01023

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ (RH) MF 155-165-185-188

€35,00
Κωδικός : 899423M91
Barcode : 02-003-00106

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ (LH) MF 135-148-240-250 URSUS 3512

€35,00
Κωδικός : 3698116M91
Barcode : 02-003-01122

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ MF 365-375-390-390T-398

€35,00
Κωδικός : 4180290/????
Barcode : 02-001-00617

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ FIAT 415-615-450-480-500-540-640-780-1000

€35,00
Κωδικός : K942232
Barcode : 02-004-00051 02-003-01142

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ DAVID BROWN 880-990-995-996-1210

€45,00
Κωδικός : 33758067
Barcode : 02-007-00030

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ STEYR 445-540-650-658-750-760-768

€60,00
Κωδικός : 430.2.2
Barcode : 02-015-00056

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟ IMT 539-570-577

€60,00
Κωδικός : 95.229.000
Barcode : 02-012-00037

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UTB 530-640-643

€65,00
Κωδικός : 539.09.033
Barcode : 02-015-00059

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟ IMT 533

€70,00
Επιστροφή στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ