ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ / ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ