ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ