ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΘΗΚΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ