ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΥΚΛΙΚΟΥ