ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΡΟΔΕΛΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΥΚΛΙΚΟ