ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΑΞΟΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΥΚΛΙΚΟΥ