ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΜΠΕΛΗ