ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΒΑΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ (ΜΠΟΥΣΑ)