ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ / ΒΙΔΑ ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΟΜΠΛΕ