ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΦΥΣΟΥΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ