ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ / ΒΙΔΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ)