ΜΕΤΑΔΟΣΗ & PTO / ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ PTO ΜΕ ΥΠΟΠΙΕΣΗ