ΜΕΤΑΔΟΣΗ & PTO / ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ

Κωδικός : 596736
Barcode : 02-001-00634

ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ ΜΑΚΡΥΣ FIAT 450-550

€70,00
Κωδικός : 4950663
Barcode : 02-001-00179

ΑΞΟΝΑΣ ΡΤΟ ΜΑΚΡΥΣ FIAT - UTB 640 Π.M

€70,00
Κωδικός : 3691635M1
Barcode : 02-003-00846

ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ LANDINI MF 174-374-394

€140,00
Κωδικός : 575.51.151
Barcode : 02-015-00034

ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ PTO IMT 560-577-579

€200,00
Κωδικός : 5189502
Barcode : 01-001-00552

ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ CASE-NEW HOLLAND 60.86V-70.86V FIAT

€250,00
Κωδικός : 0.010.0551.3/3
Barcode : 01-010-00180

ΑΞΟΝΑΣ BDR / P.T.O (ΜΑΚΡΥΣ) MF 3455

€270,00
Κωδικός : 3309364?2
Barcode : 01-003-00185

ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ LANDINI ADVANCE MF 374-384-394 MCCORMIC

€390,00
Κωδικός : 3691649M1
Barcode : 02-020-00007

ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο ΜΑΚΡΥΣ LANDINI REX MF 174-374-394

€540,00
Επιστροφή στην κατηγορία ΜΕΤΑΔΟΣΗ & PTO