ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΛΑΜΑ ΚΟΝΤΡΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΥΔΡ/ΚΟΥ