ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΑΡ