ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΑΝΤΖΟΙ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ