ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ