ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ