ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΡΑΝΤΑΡ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ