ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΠΥΡΡΑΚΙ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ