ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ