Φρέζες / ΑΝΕΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ST 37.0 KATA DIN