Φρέζες / ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ROTAVATOR ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ