ΔΙΣΚΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΥΙΤ-ΕΛΑΤΗΡΙΑ 10'' FIAT 45.66-55.66 V-S

FIAT 45.66-45.66DT-50.66-50.66DT-50.66S-55.66-
55.76F-55.76FDT-55.76V-55.76VDT-50.86-50.86V-50.86VDT-366-420-420DT

ΚΩΔΙΚΟΣ: 5127568
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 5169423


Επιπλέον πληροφορίες
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 250ΜΜ (155 Χ 4)
ΑΝΟΙΓΜΑ: 35 Χ 31
ΔΟΝΤΙΑ: Ζ18


Τιμή : €80.00