ΤΣΙΙΜΟΥΧΑ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 69,85X53,97X7,93 ROTAVATOR ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ROTAVATOR ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 69,85X53,97X7,93


04-002-0004


Τιμή : €3.00