ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ FIAT SAME NEW HOLLAND LAMBORGHINI

FIAT SAME-60-75-85II NEW HOLLAND LAMBORGHINI
ΚΩΔΙΚΟΣ: 9961863
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 5116244/UK

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 5180482) TNF-TNFA-T4000-(ΚΩΔΙΚΟΣ 5116243)70.66-80.66


Επιπλέον πληροφορίες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 25ΜΜ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 42ΜΜ
GE-25-4201-001-00215


Τιμή : €20.00