ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ (LH) FIAT NEW HOLLAND TD55D-TD95D

FIAT NEW HOLLAND TD60D-TD65D-TD70-TD75D-TD80D-TD90-TD95-TD5010-TD5020-TD5030-TD5040-TD5050- TIERIII-TD55D-TD60-TD65-TD70D-TD70PLUS-
TD75D-TD80D-TD80PLUS-TD90D-TD95D-TD95PLUS TII-TD55D-TD95D-TT55-TT75-TS6030

ΚΩΔΙΚΟΣ: 5089429 LH
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 903401364-Α LH,170021060, 5089988 LH, 82984627 LH


Επιπλέον πληροφορίες
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 153 X 100MΜ
ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΜΠΕΣ


Τιμή : €20.00