Καλώς ήλθατε στο Tractor Shop - Το online κατάστημα για καινούρια και μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα.

Παροχές


Για αγορές καινούριων μηχανημάτων

 1. Για επαγγελματίες αγρότες
  1. Αγορά γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με απαλλαγή ΦΠΑ
  2. Αγορά παρελκώμενων (φρέζες - καταστροφείς - νεφελοψεκαστήρες κλπ) με απαλλαγή ΦΠΑ

 2. Για όλους τους αγρότες
  1. Επιδοτήσεις μέσω συνεταιρισμών του Νομού Αργολίδας από 50% έως 60%
  2. Πληροφορίες για σχέδια βελτίωσης

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Άιτηση προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

 • Δελτίο ταξινόμησης ή άδεια κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος
 • Πιστοποιητικό μηχανήματος
 • Τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86
 • Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου (για μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα)
 • Εγγύηση μηχανήματος

Το κατάστημά μας έχει την δυνατότητα, τη γνώση και την εμπειρία, από τις εκατοντάδες πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων μα σας συμβουλέψει και να σας ενημερώσει κατά περίπτωση, πως μπορείτε να αγοράσετε μηχανήματα - τρακτέρ με τον καλύτερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Υπεύθυνη πωλήσεων : Σκαρπέντζου Φωτεινή
Τηλέφωνο : 2751 066 600